Telefon 0532 560 7367


Telefon WhatsAppfacebook.com/daumkayoutube.com/daumkawww.DAUMKA.comeposta@daumka.comREHBER 7/24

YAPIM AŞAMASIdaumka, www.DAUMKA.com, dUk, davut umut katı, DAVUT UMUT KATI